bckgrd@0.5x.png

Doel van demenstruatiearmoede.nu

We zamelen menstruatiemateriaal in en zorgen ervoor dat dit terecht komt bij meisjes en vrouwen die moeite hebben om het zelf te kopen. Zo nemen we concreet actie tegen menstruatiearmoede. Maar we willen ook het taboe rond menstruatie doorbreken en menstruatieschaamte de wereld uit helpen. Want menstruatiearmoede en menstruatieschaamte hangen nauw samen en hebben ernstige gevolgen. 

Menstruatiearmoede, menstruatieschaamte en de gevolgen

Menstruatiearmoede
 

Menstruatie-armoede betekent dat mensen die hun maandstonden krijgen niet of moeilijk aan beschermingsproducten geraken. Bij de aankoop van levensnoodzakelijke basisbenodigdheden moeten ze soms afzien van de aankoop van menstruatiemateriaal.

Menstruatieschaamte
 

Er bestaat nog steeds een taboe rond menstruatie. Nochtans is het een volstrekt normaal biologisch verschijnsel: alle meisjes en jonge vrouwen menstrueren. Maar door het taboe wordt er vaak niet over gepraat, en al helemaal niet over problemen om menstruatiemateriaal te bekomen. 

 

Gevolgen

het gevolg is dat meisjes tijdens hun menstruatieperiode niet naar school kunnen of durven, ze niet aan sport- of andere activiteiten kunnen deelnemen… Door menstruatieschaamte durven of kunnen ze er ook niet over praten.  Boven op de armoede komt dus het risico op schoolachterstand en sociale isolatie. 

De oplossing?

Er zijn structurele oplossingen nodig om menstruatieschaamte en -armoede te lijf te gaan:

  • sensibilisering, educatie en communicatie zodat menstruatie bespreekbaar wordt.
     

  • Beleidsacties zodat iedereen gelijke toegang krijgt tot menstruatiemateriaal.

Maar zolang structurele oplossingen uitblijven moeten we zelf actie ondernemen: met onze inzamelingsacties, maar ook met culturele acties en sensibilisering. Lees dus verder hoe jij ons daarbij kan helpen.

Meer lezen over menstruatiearmoede, menstruatieschaamte en de gevolgen? Surf naar https://sociaal.net/achtergrond/menstruatie-armoede-in-vlaanderen/

NEEM CONTACT OP MET DEMENSTRUATIEARMOEDE.NU

Bedankt voor de inzending!